Kontrollansvarig i Borås & Göteborg

Jag som driver och äger företaget heter Jan Elmqvist och är bosatt i Sandared väster om Borås. Jag har 25 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag har under åren arbetat med såväl stora som mindre projekt till exempel nyproduktion av villor, radhus och flerfamiljshus. Jag arbetar främst i Borås med närområde men även Göteborg- och Varbergsområdet.

Jag är certifierad kontrollansvarig, behörighet N, med riksbehörighet genom SP Sitac. N-behörighet omfattar byggprojekt av normal art som nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningsplan. Normal art kan också avse projekt med ändringar i alla slags byggnader samt idrottsanläggningar.

  • Byggarbetsmiljösamordnare – BAS
  • Jag är godkänd för BAS U och BAS P.
  • Behörig för Entreprenadbesiktningar
  • Ombesörjer bygglov
  • Byggskisser och förslag.
  • Besiktning

Slå mig en signal på 0702 021910 eller maila jan@elmqvistbygg.se för att boka ett möte!


kontrollansvarig borås göteborg